Дүнжингарав -Улиастайн зам: Цахилгаан дамжуулах шугам уу, цэвэр усны бүс үү?   Leave a comment

Тус автозамын барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр “Хансуун зам” ХХК шалгарч 2013 онд гэрээний дагуу хэмжилт, гадаслагааны болон хөрс хуулалтын ажлуудыг хийжээ. Энэ нь нийт нийт ажлын 30 хувь гэж Нийслэлийн автозамын газраас хэдэн сарын өмнө тайлагнасан бол саяхан тус газрын дарга Д.Нанзаддоржийн танилцуулгад 10 хувь гэсэн тоог хэлсэн юм. Гэхдээ ямар ч байсан гэрээний дагуу ашиглалтанд оруулах хугацаа – 2014.10.15 хэвээрээ юм.

Бас “замын траст орсон ундны усны нөөцийн хашааг татах боломжгүй байна” гэж албан тушаалтнууд ярьжээ. Энэ хэсгийг хэлж байгаа бололтой.

IMG_7744

Газар дээр нь авсан зураг энэ байна. Дүнжингарав захын орчимд, нэг талаас өндөр хүчдэлийн дэд станцын байгууламж, цахилгаан дамжуулах хоёр цамхаг, нөгөө талаас цэвэр усны нөөцийн хамгаалалтын бүсийн төмөр хашаа шахсан нарийхан зайгаар замын трасс өнгөрөхөөр харагдаж байгаа юм. Одоо өндөр хүчдэлийн шугамыг буулгаж шилжүүлэх үү, эсвэл хамгаалалтын хашааг татаж ухраах уу гэсэн сонголт байна. Өмнөх жилүүдийн туршлагаас харахад цэвэр усны бүсийг дахиад хэдэн зуун кв.метрээр ухраах магадлал хавьгүй илүү.

Read the rest of this entry »

Сэлхийн зуслангийн замыг 2014 оны 6-р сарын 15-нд ашиглалтанд хүлээлгэж өгнө   Leave a comment

Сэлхийн зуслангийн замын барилгын ажлыг “Пи Си Эф” ХХК гүйцэтгэж байна. 2013 онд гэрээ дагуух ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж нийт ажлын 68 хувийг гүйцэтгэсэн гэж Нийслэлийн автозамын газраас мэдээлсэн болно.

2014 оны ажил эхлээд байна.

Сэлхийн зуслангийн 4.5 км зам - Copy

2014 оны 3-р сар. Дүнжингарав зах – Улиастайн уулзварын замын барилгын ажил ид өрнөж эхэллээ   Leave a comment

IMG_7825

 Үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.   

Read the rest of this entry »

2014 оны 3-р сар. Сэлхийн зуслангийн замын ажлын явц   Leave a comment

IMG_7529

Бусад гэрэл зургуудыг дор үзнэ үү. Read the rest of this entry »

Хайлаастын замын ажил 2014 онд дуусна   Leave a comment

Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт, МТ шатахуун түгээх станцын уулзвараас Хайлаастын эцэс хүртэлх 3.1 км автозамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн замын барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр “Хомын тал” ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажиллаж 2013 онд автозамын зорчих хэсгийг тавьж дуусгажээ. Уг нь ондоо багтаан дуусгахаар төлөвлөсөн ч ямар нэгэн шалтгаанаар хойшлогдсон гэж ойлгогдож байна. Ажлын явц 65 хувьтайгаар өвөлтэй золгожээ.  Харин 2014 онд явган хүний зам, гэрэлтүүлэг, борооны усны шугам сүлжээний ажлыг гүйцэтгэж 7-р сард хүлээлгэж өгнө гэж Нийслэлийн авто замын газраас мэдэгдлээ.

Одоогоор энд ажил эхлээгүй байна.

Олимпийн гудамж, Дүнжингарав зах – Улиастайн уулзвар ба Сэлхийн зуслангийн замын ажлын тендер шалгаруулалтад хийсэн зарим ажиглалт дүгнэлт

Юуны өмнө эдгээр гурван тендер шалгаруулалтын хувьд тендерийн нээлт хийх газар болон нээлт хийх хугацаа нь давхцаж байгаа, мөн захиалагчаас гурвууланд нь нэг үнэлгээний хороо томилсон нь учир дутагдалтай гэж манай мониторингийн зөвлөх үзлээ.

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо Олимпийн гудамжны 1.1 км шинэчлэлтийн ажил, АЗБ-2013/08 дугаар бүхий тендер шалгаруулалтын талаар. 

Хийгдэх ажлууд

Мониторинг хийж буй иргэний/шинжээчийн тэмдэглэл

Нотлох баримт

1 Захиалагч худалдан авах ажиллагаагаа хууль, журамд заасны дагуу төлөвлөсөн эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

2 Захиалагчийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тухайн бараа, ажил, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ тусгагдсан эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

3 Үнэлгээний хороо эсхүл ажлын хэсэг, ажилтан томилсон бол тэдгээрийг байгуулсан тушаал, түүнтэй танилцах Нийслэлийн засаг даргын 2013 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн а/135 дугаар захирамжаар 9 хүнтэй үнэлгээний хороо байгуулагдсан ба үүнээс иргэний төлөөлөл-1 хүн, мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл-1 хүн орсон байна. Хавсралт 1-Нийслэлийн засаг даргын 2013 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн а/135 дугаар захирамжаар батлагдсан үнэлгээний хорооны зөвлөмж
4 Батлагдсан төсөвт өртөгтэй танилцах 1 350 000 000 төгрөг Хавсралт 1-Тендер шалгаруулалтын товч агуулга, Мөн “Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо олимпийн гудамжны 1.1км шинэчлэлтийн ажлыг гүйцэтгүүлэх” тендерийн баримт бичиг
5 Худалдан авах зүйлээ бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ болон зөвлөхөөс бусад үйлчилгээний аль нь болохыг зөв тодорхойлсон эсэхийг магадлах Ажлын тендер гэж үзэн тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулсан нь хуульд нийцэж байна. Хавсралт 1-“Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо олимпийн гудамжны 1.1км шинэчлэлтийн ажлыг гүйцэтгүүлэх” тендерийн баримт бичиг

6

Худалдан авах бараа, ажил, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээгээ ямар журам, арга /нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам, тендер шалгаруулалтын онцгой журам (хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт, харьцуулалт, гэрээ шууд байгуулах), олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам/-аар худалдан авахаа хууль, журамд заасны дагуу тодорхойлсон эсэх Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулсан байна. Хавсралт 1-“Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо олимпийн гудамжны 1.1км шинэчлэлтийн ажлыг гүйцэтгүүлэх” тендерийн баримт бичиг

7

Сангийн сайдын баталсан тендерийн жишиг баримт бичгүүдээс сонгон өөрсдийн худалдан авах бараа, ажил, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээнийхээ тендерийн баримт бичгийг боловсруулсан эсэх Сангийн сайдын 2012 оны
3 дугаар сарын 29-ний өдрийн 81 дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Ажил гүйцэтгэх тендерийн жишиг баримт бичиг”-ийг ашигласан.
Хавсралт 1-“Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо олимпийн гудамжны 1.1км шинэчлэлтийн ажлыг гүйцэтгүүлэх” тендерийн баримт бичиг
Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт /цаашид ТШӨХ гэх/-ийг тендерт оролцохыг сонирхогч этгээдүүдийг өрсөлдөх тэгш боломжоор хангаж бүрэн гүйцэд боловсруулсан эсэх, мөн ТШӨХ-ийн заалтууд нь хуульд нийцсэн эсэх ТШӨХ нь тендерийн жишиг баримт бичгийн дагуу бүрэн гүйцэд боловсруулагдсан боловч тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа: 2013 он 05 сар 23 өдөр дуустал эсхүл хүртэл гэж тодотгож өгөөгүй байгаа нь тендер оролцогчид тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацааг дутуу тооцож ирүүлэх эрсдэлийг бий болгосон. Хавсралт 1-“Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо олимпийн гудамжны 1.1км шинэчлэлтийн ажлыг гүйцэтгүүлэх” тендерийн баримт бичиг
Гэрээний тусгай нөхцөл /цаашид ГТН гэх/-ийг бүрэн гүйцэд боловсруулсан эсэх, ГТН-ийг бүрэн гүйцэд боловсруулсан байна. Төлбөрийн хуваарийг тодотгож өгөөгүй байна. Хавсралт 1-“Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо олимпийн гудамжны 1.1км шинэчлэлтийн ажлыг гүйцэтгүүлэх” тендерийн баримт бичиг
Барааны хувьд техникийн тодорхойлолт, ажлын хувьд ажлын даалгавар, зураг, ажлын обьём, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээний хувьд үйлчилгээний үр дүнгийн тодорхойлолтыг боловсруулахад шаардлагатай урьдчилсан ажлууд хийгдсэн эсэх Ажлын даалгавар бэлтгэхтэй холбоотой урьдчилсан ажлууд хийгдсэн. Хавсралт 1-Олимпийн гудамжны авто замыг гэрэлтүүлэх ажил, ажлын зураг, Олимпийн гудамжны 0.97 км авто зам, ажлын зураг, СБД, Олимпийн гудамжны авто замын засварын трасст орсон холбооны шугамын шилжүүлэг ГХ, СБД-ийн 1-р хороо “Олимпийн гудамын” 1.0 км хатуу хучилттай авто замын геодези, байр зүйн зураглалын ажил, УБ хот, СБД-ийн 1-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах олимпийн гудамжны шинэчлэлд зориулсан инженер-геологийн судалгааны ажлын дүгнэлт, Олимпийн гудамжны 0.97 км авто замын засвар шинэчлэлтийн ажлын нарийвчилсан зураг төсөл
Барааны хувьд бараа нийлүүлэлтийн хуваарь, ажлын хувьд үе шатны ажлын хуваарь, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээний хувьд үйл ажиллагааны хуваарийг магадлах Ажил гүйцэтгэж дуусах хугацаа: 2013 оны 08 дугаар сарын 20 Хавсралт 1-“Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо олимпийн гудамжны 1.1км шинэчлэлтийн ажлыг гүйцэтгүүлэх” тендерийн баримт бичиг
8 Боловсруулсан тендерийн баримт бичгээ захиалагчаар батлуулсан эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

9

Тендерийн урилгаа хууль, журамд заасны дагуу зарласан эсэх

2013 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн “Өдрийн сонин”, “Зууны мэдээ”, “Өдрийн шуудан” сонинд зарласан. Мөн e-procurement.mn сайтад урилгаа тавьсан.

Хавсралт 1-Тендер шалгаруулалтын явц, http://e-procurement.mn/?f=tender&id=9576
10 Тендерийн баримт бичиг худалдан авсан этгээдүүдийн бүртгэлийг хөтлөсөн эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

11 Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусахаас өмнө ирүүлсэн тендерүүдийг маягтын дагуу бүртгэн хүлээн авсан эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

12

Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дууссанаас хойш хуульд заасны дагуу нээж маягтын дагуу нээлтийн тэмдэглэл хөтлөсөн эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

13

Үнэлгээ хийх Нээлтэд дурьдагдсан тендерүүдийг хянан үзэх үе шат

Тендерийн үнэлгээг нууцлах зарчимтай тул энэ талаар мэдээллийг үзэх боломжгүй.

Хянан үзэх шатыг давж шаардлага хангасан тендерүүдийг үнэлгээний шатанд оруулж үнэлэх
Үнэлгээний шатыг давсан хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерийг нягтлан үзэх үе шат
14 Үнэлгээний дүгнэлт, зөвлөмжийг захиалагчид хэдий хугацаанд хэрхэн хүргүүлсэн эсэх Үнэлгээний хороо 2013 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр үнэлгээний хорооны дүгнэлт, зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлснээр тендерийн үнэлгээг 16 хоногийн дотор хийж хуульд нийцсэн. Хавсралт 1-Нийслэлийн засаг даргын 2013 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн а/135 дугаар захирамжаар батлагдсан үнэлгээний хорооны зөвлөмж
15 Захиалагч үнэлгээний хорооны дүгнэлтийг үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгосон эсхүл бүх тендерээс татгалзсан тохиолдолд түүнийн үндэслэл нь хууль, журамд нийцсэн эсэх 2013 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр захиалагч үнэлгээний хорооны дүгнэлт, зөвлөмжид үндэслэн гэрээ байгуулах эрхийг олгосон байна. Хавсралт 1-Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл, тендер шалгаруулалтын үр дүнг мэдэгдсэн албан бичиг
16 Гэрээ байгуулах эрх олгосноос хойш ажлын 5-аас доошгүй хоногийн дараа гэрээ байгуулсан эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

17 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахтай холбогдон гарсан материалуудаар хавтаст хэрэг үүсгэж архивласан эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

18

Худалдан авах ажиллагаагаа хууль, журамд заасны дагуу тайлагнасан эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй


Сүхбаатар дүүрэг, Сэлхийн зуслангийн 4.5 км авто замын  барилгын ажил, АЗБ-2013/05 бүхий тендер шалгаруулалтын талаар

Хийгдэх ажлууд

Мониторинг хийж буй иргэний/шинжээчийн тэмдэглэл

Нотлох баримт

1 Захиалагч худалдан авах ажиллагаагаа хууль, журамд заасны дагуу төлөвлөсөн эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

2 Захиалагчийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тухайн бараа, ажил, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ тусгагдсан эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

3 Үнэлгээний хороо эсхүл ажлын хэсэг, ажилтан томилсон бол тэдгээрийг байгуулсан тушаал, түүнтэй танилцах Нийслэлийн засаг даргын 2013 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн а/135 дугаар захирамжаар 9 хүнтэй үнэлгээний хороо байгуулагдсан ба үүнээс иргэний төлөөлөл-1 хүн, мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл-1 хүн орсон байна. Хавсралт 2-Нийслэлийн засаг даргын 2013 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн а/135 дугаар захирамжаар батлагдсан үнэлгээний хорооны зөвлөмж
4 Батлагдсан төсөвт өртөгтэй танилцах 3 150 000 000  төгрөг Хавсралт 2-Тендер шалгаруулалтын товч агуулга, Мөн “Сүхбаатар дүүрэг, сэлхийн зуслангийн 4.5 км авто замын  барилгын ажлыг гүйцэтгүүлэх” тендерийн баримт бичиг
5 Худалдан авах зүйлээ бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ болон зөвлөхөөс бусад үйлчилгээний аль нь болохыг зөв тодорхойлсон эсэхийг магадлах Ажлын тендер гэж үзэн тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулсан нь хуульд нийцэж байна. Хавсралт 2-“Сүхбаатар дүүрэг, сэлхийн зуслангийн 4.5 км авто замын  барилгын ажлыг гүйцэтгүүлэх” тендерийн баримт бичиг

6

Худалдан авах бараа, ажил, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээгээ ямар журам, арга /нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам, тендер шалгаруулалтын онцгой журам (хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт, харьцуулалт, гэрээ шууд байгуулах), олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам/-аар худалдан авахаа хууль, журамд заасны дагуу тодорхойлсон эсэх Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулсан байна. Хавсралт 2-“Сүхбаатар дүүрэг, сэлхийн зуслангийн 4.5 км авто замын  барилгын ажлыг гүйцэтгүүлэх” тендерийн баримт бичиг

7

Сангийн сайдын баталсан тендерийн жишиг баримт бичгүүдээс сонгон өөрсдийн худалдан авах бараа, ажил, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээнийхээ тендерийн баримт бичгийг боловсруулсан эсэх Сангийн сайдын 2012 оны
3 дугаар сарын 29-ний өдрийн 81 дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Ажил гүйцэтгэх тендерийн жишиг баримт бичиг”-ийг ашигласан.
Хавсралт 2-“Сүхбаатар дүүрэг, сэлхийн зуслангийн 4.5 км авто замын  барилгын ажлыг гүйцэтгүүлэх” тендерийн баримт бичиг
Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт /цаашид ТШӨХ гэх/-ийг тендерт оролцохыг сонирхогч этгээдүүдийг өрсөлдөх тэгш боломжоор хангаж бүрэн гүйцэд боловсруулсан эсэх, мөн ТШӨХ-ийн заалтууд нь хуульд нийцсэн эсэх ТШӨХ нь тендерийн жишиг баримт бичгийн дагуу бүрэн гүйцэд боловсруулагдсан боловч тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа: 2013 он 05 сар 23 өдөр дуустал эсхүл хүртэл гэж тодотгож өгөөгүй байгаа нь тендер оролцогчид тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацааг дутуу тооцож ирүүлэх эрсдэлийг бий болгосон. Хавсралт 2-“Сүхбаатар дүүрэг, сэлхийн зуслангийн 4.5 км авто замын  барилгын ажлыг гүйцэтгүүлэх” тендерийн баримт бичиг
Гэрээний тусгай нөхцөл /цаашид ГТН гэх/-ийг бүрэн гүйцэд боловсруулсан эсэх, ГТН-ийг бүрэн гүйцэд боловсруулсан байна. Төлбөрийн хуваарийг тодотгож өгөөгүй байна. Хавсралт 2-“Сүхбаатар дүүрэг, сэлхийн зуслангийн 4.5 км авто замын  барилгын ажлыг гүйцэтгүүлэх” тендерийн баримт бичиг
Барааны хувьд техникийн тодорхойлолт, ажлын хувьд ажлын даалгавар, зураг, ажлын обьём, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээний хувьд үйлчилгээний үр дүнгийн тодорхойлолтыг боловсруулахад шаардлагатай урьдчилсан ажлууд хийгдсэн эсэх Ажлын даалгавар бэлтгэхтэй холбоотой урьдчилсан ажлууд хийгдсэн. Хавсралт 2-Сүхбаатар дүүрэг, сэлхийн амны 4.36 км авто замын зургийн тайлбар бичиг, Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн 20-р хороо Бэлх-Сэлхийн 4,5 км авто замын трассын инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, УБ хот, СБДүүрэг, Сэлхийн амны 4.5 км авто замын ажлын зургийн техникийн шаардлага, Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэг, Бэлх-Сэлхийн чиглэлийн 4,5 км авто зам /ажлын зураг/, баталгаажсан, Сэлхийн амны 4.36 км хатуу хучилттай авто замын ажлын зураг
Барааны хувьд бараа нийлүүлэлтийн хуваарь, ажлын хувьд үе шатны ажлын хуваарь, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээний хувьд үйл ажиллагааны хуваарийг магадлах Ажил гүйцэтгэж дуусах хугацаа: 2013 оны 10 дугаар сарын 01 Хавсралт 2-“Сүхбаатар дүүрэг, сэлхийн зуслангийн 4.5 км авто замын  барилгын ажлыг гүйцэтгүүлэх” тендерийн баримт бичиг
8 Боловсруулсан тендерийн баримт бичгээ захиалагчаар батлуулсан эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

9

Тендерийн урилгаа хууль, журамд заасны дагуу зарласан эсэх

2013 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн “Өдрийн сонин”, “Зууны мэдээ”, “Өдрийн шуудан” сонинд зарласан. Мөн e-procurement.mn сайтад урилгаа тавьсан.

Хавсралт 2-Тендер шалгаруулалтын явц, http://e-procurement.mn/?f=tender&id=9578
10 Тендерийн баримт бичиг худалдан авсан этгээдүүдийн бүртгэлийг хөтлөсөн эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

11 Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусахаас өмнө ирүүлсэн тендерүүдийг маягтын дагуу бүртгэн хүлээн авсан эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

12

Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дууссанаас хойш хуульд заасны дагуу нээж маягтын дагуу нээлтийн тэмдэглэл хөтлөсөн эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

13

Үнэлгээ хийх Нээлтэд дурьдагдсан тендерүүдийг хянан үзэх үе шат

Тендерийн үнэлгээг нууцлах зарчимтай тул энэ талаар мэдээллийг үзэх боломжгүй.

Хянан үзэх шатыг давж шаардлага хангасан тендерүүдийг үнэлгээний шатанд оруулж үнэлэх
Үнэлгээний шатыг давсан хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерийг нягтлан үзэх үе шат
14 Үнэлгээний дүгнэлт, зөвлөмжийг захиалагчид хэдий хугацаанд хэрхэн хүргүүлсэн эсэх Үнэлгээний хороо 2013 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр үнэлгээний хорооны дүгнэлт, зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлснээр тендерийн үнэлгээг 16 хоногийн дотор хийж хуульд нийцсэн. Хавсралт 2-Нийслэлийн засаг даргын 2013 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн а/135 дугаар захирамжаар батлагдсан үнэлгээний хорооны зөвлөмж
15 Захиалагч үнэлгээний хорооны дүгнэлтийг үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгосон эсхүл бүх тендерээс татгалзсан тохиолдолд түүнийн үндэслэл нь хууль, журамд нийцсэн эсэх 2013 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр захиалагч үнэлгээний хорооны дүгнэлт, зөвлөмжид үндэслэн гэрээ байгуулах эрхийг олгосон байна. Хавсралт 2-Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл, тендер шалгаруулалтын үр дүнг мэдэгдсэн албан бичиг
16 Гэрээ байгуулах эрх олгосноос хойш ажлын 5-аас доошгүй хоногийн дараа гэрээ байгуулсан эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

17 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахтай холбогдон гарсан материалуудаар хавтаст хэрэг үүсгэж архивласан эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

18

Худалдан авах ажиллагаагаа хууль, журамд заасны дагуу тайлагнасан эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй


Төмөр замын урдуурх хэвтээ тэнхлэгийн гол гудамж замын зүүн хэсгийн үргэлжлэл 6.0 км авто зам /Дүнжингарав худалдааны төвийн замаас Улиастайн замын уулзвар хүрэх/ авто зам барилгын ажил, НХААГ-13/0038 бүхий тендер шалгаруулалтын талаар

Хийгдэх ажлууд

Мониторинг хийж буй иргэний/шинжээчийн тэмдэглэл

Нотлох баримт

1 Захиалагч худалдан авах ажиллагаагаа хууль, журамд заасны дагуу төлөвлөсөн эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

2 Захиалагчийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тухайн бараа, ажил, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ тусгагдсан эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

3 Үнэлгээний хороо эсхүл ажлын хэсэг, ажилтан томилсон бол тэдгээрийг байгуулсан тушаал, түүнтэй танилцах Нийслэлийн засаг даргын 2013 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн а/135 дугаар захирамжаар 9 хүнтэй үнэлгээний хороо байгуулагдсан ба үүнээс иргэний төлөөлөл-1 хүн, мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл-1 хүн орсон байна. Хавсралт 3-Нийслэлийн засаг даргын 2013 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн а/135 дугаар захирамжаар батлагдсан үнэлгээний хорооны зөвлөмж
4 Батлагдсан төсөвт өртөгтэй танилцах 11 000 000 000  төгрөг Хавсралт 3-www.e-procurement.mn сайтад тавигдахад шаардагдах мэдээлэл
5 Худалдан авах зүйлээ бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ болон зөвлөхөөс бусад үйлчилгээний аль нь болохыг зөв тодорхойлсон эсэхийг магадлах Ажлын тендер гэж үзэн тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулсан нь хуульд нийцэж байна. Хавсралт 3-“Төмөр замын урдуурх хэвтээ тэнхлэгийн гол гудамж замын зүүн хэсгийн үргэлжлэл 6.0 км авто зам /дүнжингарав худалдааны төвийн замаас улиастайн замын уулзвар хүрэх/ авто замын  барилгын ажлыг гүйцэтгүүлэх” тендерийн баримт бичиг-1 /Монгол, Англи хэл дээр/

6

Худалдан авах бараа, ажил, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээгээ ямар журам, арга /нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам, тендер шалгаруулалтын онцгой журам (хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт, харьцуулалт, гэрээ шууд байгуулах), олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам/-аар худалдан авахаа хууль, журамд заасны дагуу тодорхойлсон эсэх Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулсан байна. Хавсралт 3-“Төмөр замын урдуурх хэвтээ тэнхлэгийн гол гудамж замын зүүн хэсгийн үргэлжлэл 6.0 км авто зам /дүнжингарав худалдааны төвийн замаас улиастайн замын уулзвар хүрэх/ авто замын  барилгын ажлыг гүйцэтгүүлэх” тендерийн баримт бичиг-1 /Монгол, Англи хэл дээр/

7

Сангийн сайдын баталсан тендерийн жишиг баримт бичгүүдээс сонгон өөрсдийн худалдан авах бараа, ажил, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээнийхээ тендерийн баримт бичгийг боловсруулсан эсэх Сангийн сайдын 2012 оны
3 дугаар сарын 29-ний өдрийн 81 дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Ажил гүйцэтгэх тендерийн жишиг баримт бичиг”-ийг ашигласан.
Хавсралт 3-“Төмөр замын урдуурх хэвтээ тэнхлэгийн гол гудамж замын зүүн хэсгийн үргэлжлэл 6.0 км авто зам /дүнжингарав худалдааны төвийн замаас улиастайн замын уулзвар хүрэх/ авто замын  барилгын ажлыг гүйцэтгүүлэх” тендерийн баримт бичиг-1 /Монгол, Англи хэл дээр/
Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт /цаашид ТШӨХ гэх/-ийг тендерт оролцохыг сонирхогч этгээдүүдийг өрсөлдөх тэгш боломжоор хангаж бүрэн гүйцэд боловсруулсан эсэх, мөн ТШӨХ-ийн заалтууд нь хуульд нийцсэн эсэх ТШӨХ нь тендерийн жишиг баримт бичгийн дагуу бүрэн гүйцэд боловсруулагдсан боловч 1. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүнг дараах шалгуур үзүүлэлтээр тодорхойлно. Үүнд:                                   – Байгууллагын дансны үлдэгдэл /Харилцагч банкинд дах/
– Үл хөдлөх хөрөнгийн баталгаажсан гэрчилгээ /Үнэлгээний эрх бүхий байгууллагаар үнэлэгдсэн  байх, Үл Хөдлөх Хөрөнгийн барьцаанд байхгүй эсэх талаарх лавлагаа/-г авч үзнэ гэсэн нь хууль, хууль тогтоомжийн актаар баталгаажихгүй заалт оруулсан, 2. Тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа: 2013 он 07 дугаар сарын 08-ны өдөр хүртэл гэж 11 цаг 30 минутаар дутуу зааж өгсөн.
Хавсралт 3-“Төмөр замын урдуурх хэвтээ тэнхлэгийн гол гудамж замын зүүн хэсгийн үргэлжлэл 6.0 км авто зам /дүнжингарав худалдааны төвийн замаас улиастайн замын уулзвар хүрэх/ авто замын  барилгын ажлыг гүйцэтгүүлэх” тендерийн баримт бичиг-1 /Монгол, Англи хэл дээр/
Гэрээний тусгай нөхцөл /цаашид ГТН гэх/-ийг бүрэн гүйцэд боловсруулсан эсэх, ГТН-ийг бүрэн гүйцэд боловсруулсан байна. Төлбөрийн хуваарийг тодотгож өгөөгүй байна. Хавсралт 3-“Төмөр замын урдуурх хэвтээ тэнхлэгийн гол гудамж замын зүүн хэсгийн үргэлжлэл 6.0 км авто зам /дүнжингарав худалдааны төвийн замаас улиастайн замын уулзвар хүрэх/ авто замын  барилгын ажлыг гүйцэтгүүлэх” тендерийн баримт бичиг-1 /Монгол, Англи хэл дээр/
Барааны хувьд техникийн тодорхойлолт, ажлын хувьд ажлын даалгавар, зураг, ажлын обьём, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээний хувьд үйлчилгээний үр дүнгийн тодорхойлолтыг боловсруулахад шаардлагатай урьдчилсан ажлууд хийгдсэн эсэх Ажлын даалгавар бэлтгэхтэй холбоотой урьдчилсан ажлууд хийгдсэн. Хавсралт 3-Гол замын 413-р км-т автозамын гармын уртасгалтын бүтцийн зураг (ПК 4128+80.10), УБ хот, Дүнжингарав худалдааны төвөөс Улиастайн гүүр хүртэлх 6 км авто замын гэрэлтүүлгийн 100 кВА чадал бүхий КТПН /ажлын зураг/, УБ хот, Дүнжингарав худалдааны төвөөс Улиастайн гүүр хүртэлх 6 км авто замын гэрэлтүүлэг /ажлын зураг/, УБ хот, Дүнжингарав худалдааны төвөөс Улиастайн гүүр хүртлэх 6.0 км авто замын зураг төсөл, УБ хот, Дүнжингарав худалдааны төвөөс Улиастайн гүүр хүртлэх 6.0 км авто замын зураг төсөл /техникийн шаардлага/, УБ хот, БЗД, Дүнжингарав худалдааны төвөөс Улиастайн гүүр хүртэлх 6,0 км авто замын трассын дагуух инженер-геологийн судалгааны дүгнэлт, Дүнжингарав худалдааны төвийн 6 км замын байр зүйн зураглалын ажлын тайлан,
Барааны хувьд бараа нийлүүлэлтийн хуваарь, ажлын хувьд үе шатны ажлын хуваарь, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээний хувьд үйл ажиллагааны хуваарийг магадлах Ажил гүйцэтгэж дуусах хугацаа: 2014 оны 10 дугаар сарын 30 Хавсралт 3-“Төмөр замын урдуурх хэвтээ тэнхлэгийн гол гудамж замын зүүн хэсгийн үргэлжлэл 6.0 км авто зам /дүнжингарав худалдааны төвийн замаас улиастайн замын уулзвар хүрэх/ авто замын  барилгын ажлыг гүйцэтгүүлэх” тендерийн баримт бичиг-1 /Монгол, Англи хэл дээр/
8 Боловсруулсан тендерийн баримт бичгээ захиалагчаар батлуулсан эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

9

Тендерийн урилгаа хууль, журамд заасны дагуу зарласан эсэх

Сонинд тавьсан эсэх мэдээлэл байхгүй, e-procurement.mn сайтад урилгаа тавьсан.

Хавсралт 3-http://e-procurement.mn/?f=tender&id=9953
10 Тендерийн баримт бичиг худалдан авсан этгээдүүдийн бүртгэлийг хөтлөсөн эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

11 Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусахаас өмнө ирүүлсэн тендерүүдийг маягтын дагуу бүртгэн хүлээн авсан эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

12

Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дууссанаас хойш хуульд заасны дагуу нээж маягтын дагуу нээлтийн тэмдэглэл хөтлөсөн эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

13

Үнэлгээ хийх Нээлтэд дурьдагдсан тендерүүдийг хянан үзэх үе шат

Тендерийн үнэлгээг нууцлах зарчимтай тул энэ талаар мэдээллийг үзэх боломжгүй.

Хянан үзэх шатыг давж шаардлага хангасан тендерүүдийг үнэлгээний шатанд оруулж үнэлэх
Үнэлгээний шатыг давсан хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерийг нягтлан үзэх үе шат
14 Үнэлгээний дүгнэлт, зөвлөмжийг захиалагчид хэдий хугацаанд хэрхэн хүргүүлсэн эсэх Үнэлгээний хороо 2013 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр үнэлгээний хорооны дүгнэлт, зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлснээр тендерийн үнэлгээг 34  хоногийн дотор хийж хуульд нийцсэн. Хавсралт 3-Нийслэлийн засаг даргын 2013 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн а/135 дугаар захирамжаар батлагдсан үнэлгээний хорооны зөвлөмж
15 Захиалагч үнэлгээний хорооны дүгнэлтийг үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгосон эсхүл бүх тендерээс татгалзсан тохиолдолд түүнийн үндэслэл нь хууль, журамд нийцсэн эсэх 2013 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр захиалагч үнэлгээний хорооны дүгнэлт, зөвлөмжид үндэслэн гэрээ байгуулах эрхийг олгосон байна. Хавсралт 3-Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл, тендер шалгаруулалтын үр дүнг мэдэгдсэн албан бичиг
16 Гэрээ байгуулах эрх олгосноос хойш ажлын 5-аас доошгүй хоногийн дараа гэрээ байгуулсан эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

17 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахтай холбогдон гарсан материалуудаар хавтаст хэрэг үүсгэж архивласан эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

18

Худалдан авах ажиллагаагаа хууль, журамд заасны дагуу тайлагнасан эсэх

Энэ талаар мэдээлэл байхгүй

Дүнжингарав – Улиастайн замын зураг төсөл, баримт бичигт хийсэн зарим ажиглалт, дүгнэлт   Leave a comment

Зураг төсөв:

Дүнжингарав худалдааны төвөөс Улиастайн уулзвар хүртэлх 6,0км авто замын ажлын зургийг “Батглостер” ХХК-д 2010 онд боловсруулсан. Замын зорчих хэсгийн өргөн 21м. 1талдаа 3м өргөн явган замтай. Босоо хашлагатай. Ус зайлуулах далд байгууламжтай. Зургийн инженер Б.Батдорж. Эксперт Зөвлөх инженер Ч.Намшир
Гэрэлтүүлгийн зураг төслийг “Тэс туул” ХХК-д боловсруулсан. Инженер Н.Ихзориг. Гэрэлтүүлгийн зураг экспертизээр хянагдсан эсэх тодорхойгүй.
Төмөр замын гарамын зургийг “Улаанбаатар Төмөр зам”-ын Техникийн бодлого зураг төслийн төвд боловсруулсан байна. Инженер Б.Лханаасүрэн
Замын хяналтын төсөв 14,08тэрбум төгрөг. Төмөр замын гармын төсөв 446сая, гэрэлтүүлэг 1,3тэрбум төгрөг гарсан байна. Төсөв зохиосон Ш.Алтансаруул. эксперт Д.Энхтуяа.
Гүйцэтгэгч тендерт шалгарсан төсөв 10,9тэрбум төгрөг. Энэ төсвийг ирүүлээгүй.
Замын зорчих хэсгийн хөндлөн хэвгий замын нийт уртад нэг тийшээгээ байгаа нь баруун эргэлтэн дээр буруу харсан виражтай болно. Өөрөөр хэлбэл баруун эргэлтэн дээр хурдтай яваа машинууд хөндлөн хүчний үйлчлэлээр савалт үүсэх, гулсах зэргээр аваар осол гарч болох юм.
Трассд орсон өндөр хүчдэлийн шугамын тулгуурыг тойрч гарч байгаа эсэх зурган дээр ч, газар дээрээ ч тодорхой харагдахгүй байна. Гэрэлтүүлэгийн төсөвт 6квт-ын шугам зөөх, 100квт-ын дэд станц 2ш барина гэсэн байна.
Ус далд байгууламжийн зөвхөн ус хүлээн авах худагийг үзүүлсэн байна. Үзлэгийн худагны байршил, холбох болон үргэлжлэх шугамууд хаагуур явж, хаана очих, шугамын огтлолын зураг байхгүй байна.
Явган замд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан чиглүүлэгч, товруутай хавтан хийх шаардлагатай.

Техникийн шаардлага:

Техникийн шаардлага хангалтгүй, хэт ерөнхий бичигдсэн байна.
MNS AASHTO, MNS ASTM стандарт болон ЗТЯ-ны АЗХЭШСТөвийн 2013онд гаргасан “Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага”-г мөрдөх зүйтэй юм.

Геологийн дүгнэлт:

Инженер-геологийн судалгааг “Экогео”ХХК-д 2011онд боловсруулсан.

Зургийн тайлбар бичиг:

Зургийн тайлбар бичигт шаардлагатай мэдээлэл хангалтгүй тусгагдсан байна.

Дүнжингаравын зах – Улиастайн уулзварын зам: 2013 оны 12-р сарын байдлаар   Leave a comment

Төмөр замын урдуур, Дүнжингаравын худалдааны төвийн өмнөх засмалаас зүүн тийш залган баригдах зам юм. ↓Дүнжингаравын зам. 2013.11 (00)

Бусад зургуудыг дор үзнэ үү. 

Read the rest of this entry »

Сэлхийн зуслангийн замын ажлын зураг төсөл, баримт бичигт хийсэн зарим ажиглалт, дүгнэлт   Leave a comment

Зураг төсөв:
Бэлх-Сэлхи чиглэлийн 4,5км авто замын ажлын зургийг Нийслэлийн Зурга төслийн хүрээлэнд 2011 онд боловсруулсан. Замын зорчих хэсгийн өргөн 6м. 2талдаа тус бүр 1,5м өргөн явган замтай. Босоо хашлагатай. Зургийн инженер Д.Жигжидсүрэн. Зургийн эксперт Зөвлөх инженер С.Ванийхүү.
Гэрэлтүүлгийн зураг төслийг НЗТХ-д боловсруулсан. Инженер Г.Гансүх. эксперт Зөвлөх инженер З.Бүжинлхам.
Хяналтын төсвийг Тэргүүлэх төсөвчин Б.Минжбадам зохиосон. Эксперт Тэргүүлэх төсөвчин Д. Энхтуяа
Гүйцэтгэгч байгууллагын гаргасан ажлын төсөв 2,635тэрбум төгрөг. Гэрэлтүүлэгийн ажил 514,4сая төгрөг. Мэргэшсэн төсөвчин А.Чимгээ 2013 онд зохиосон. Асфальто, битумын үнэ зах зээлийн үнээс бага тооцогдсон. Он дамжиж хийгдэх учраас төсөв хүрэлцэхгүй болов уу.
Зураг төсөлд хэд хэдэн газар ус өнгөрүүлэх хоолой, мөн ус зайлуулах шуудуу төлөвлөсөн байна. Гэхдээ замын 2 талын хашлаганд хашигдсан усыг хэрхэн гаргахыг зураг төсөлд тусгаагүй байна. Явган замд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан чиглүүлэгч, товруутай хавтан хийх шаардлагатай.
 
Техникийн шаардлага: 
Техникийн шаардлага хангалтгүй, хэт ерөнхий бичигдсэн байна.
MNS AASHTO, MNS ASTM стандарт болон ЗТЯ-ны АЗХЭШСТөвийн 2013онд гаргасан “Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага”-г мөрдөх зүйтэй юм.
 
Геологийн дүгнэлт: 
Инженер-геологийн судалгааг “Экогео”ХХК-д 2011онд боловсруулсан.
Геологийн дүгнэлтээр хөрсний ус илрээгүй гэсэн боловч барилгын ажлын үед хөрсний ус гарсан байна.
 
Зургийн тайлбар бичиг.
Зургийн тайлбар бичигт шаардлагатай бүх мэдээлэл тусгагдсан байна. 
.

Олимпийн гудамжны замын зураг төсөв, баримт бичигт хийсэн зарим ажиглалт, дүгнэлт   Leave a comment

Зураг төсөв:

Олимпийн гудамжны 0,97км авто замын ажлын зургийг “Эйч Ай Би” ХХК-д 2012 онд боловсруулсан. /Замын цагдаагийн уулзвараас эхлэн Эрүүл мэндийн яамны уулзвар хүртэл/
Замын зорчих хэсгийн өргөн 12м. 2талдаа 3-3,65м өргөн явган замтай. Босоо хашлагатай. Ус зайлуулах далд байгууламжтай. Зургийн инженер Л.Цогтоо. Эксперт Зөвлөх инженер Т.Батжаргал
Гэрэлтүүлгийн зураг төслийг “УБ ЦТС” ХК-д боловсруулсан. Инженер Б.Эрдэнэбат. Гэрэлтүүлгийн зураг экспертизээр хянагдсан эсэх тодорхойгүй.
Замын трассд орсон кабель шугамыг шилжүүлэх ажлын зургийг “Арбэл-Алтай” ХХК-д боловсруулсан. Инженер Ө.Болдбаатар. экспертизээр хянагдсан.
Хуучин замын бетон хучилтыг засварлах ажлын зураг хийгдсэн. Сүүлийн 100м урт хэсэгт болон гарц уулзвар дээр хуучин асфальтыг суурь хучилтаар нь сольж шинэчлэх ажил хийхээр ажлын зураг зохиогдсон байна. Асфальтын зузааныг нийтэд нь 10см гэж өгсөн байна. Энд өнгө, суурь асфальтын зузааныг тусгаагүй байна.
Гүйцэтгэгчийн гаргасан Замын шинэчлэлтийн ажлын төсөвт өртөг 1,03тэрбум төгрөг. Гэрэлтүүлэгийн ажил 258,9сая төгрөг. Холбооны шугам шилжүүлэх ажил 61,2сая төгрөг гэсэн байна.
Өмнө нь Замын баруун талын ус зайлуулах далд байгууламжийг Барилгын цэргийн 017р анги гүйцэтгэжэээ. Зүүн талын ус зайлуулах байгууламжууд бөглөрсөн байдалтай байсныг цэвэрлэх хэрэгтэй гэж ажлын зурагийн тайлбар бичигт зөвлөсөн байна.

Техникийн шаардлага:

Бетон хучилтын засвар хийх аргачлалыг тайлбар бичигт сайн бичсэн байна. Хуучин асфальтыг суурь хучилтаар сольж шинэчлэх ажлын техникийн шаардлага ирүүлээгүй.

Геологийн дүгнэлт:

Инженер-геологийн судалгааг “Инж гео тех”ХХК-д 2012 онд боловсруулсан.

Зургийн тайлбар бичиг:

Зургийн тайлбар бичигт бүх мэдээлэл тусгагдсан.